راهنماي آماده سازي مقاله

 نويسنده محترم،

خواهشمند است براي ثبت نام و ارسال مقاله از سيستم فارسي استفاده فرماييد

مقالاتي كه بيش از يك نويسنده دارند، بايد فقط توسط يكي از نويسندگان (يك بار) ارسال شوند.

براي آماده سازي مقاله (چكيده مبسوط) يا پوستر  لطفا" از فايل انگليسي يا فارسي مربوطه (پايين اين صفحه)  استفاده فرماييد (فابلهاي آماده شده درميكروسافت ورد پذيرفته نمي شوند). بر اساس نظر كميته علمي، فقط مقالاتي كه در چارچوب فايل نمونه آماده شده باشند مورد بررسي قرار مي گيرند. بنابراين قبل از ارسال فايل خود از طريق سيستم كنفرانس مطمئن شويد كه

براي يافتن مخفف نام مجلات مي توانيد به نشاني ذيل مراجعه نماييد

MR Lookup

يا

Mathematical journals abbreviations

فايل pdf، فايل LaTex، فايل تصاوير (در صورتي که بيش از يک نمودار يا تصوير وجود دارد، آنها را به صورت Fig 2, Fig 1, ... شماره گذاري نموده و همه را در يک فايل jpg ادغام نماييد) و فايل كمكي (در صورت ضرورت) بايد جداگانه ارسال گردند.

موجب امتنان است اگر از يكي از همكاران خود درخواست نماييد چكيده مبسوط شما را براي اطمينان از نداشتن اشتباهات احتمالي، خطاهاي تايپي تك و ... بازخواني نمايد مقاله Common English errors يا Dictionary مي توانند مفيد باشند.

توجه فرماييد كه

از هر فرد (شرکت کننده يا غير شرکت کننده) حداکثر دومقاله به صورت سخنراني يا پوستر (انفرادي يا مشترک) جهت بررسي پذيرفته مي شود. به علت محدوديت زماني به اطلاع مي رساند كه مقالاتي كه نويسنده (يا يكي از نويسندگان) آن عضو هيات علمي، دانش آموخته دكتري و يا دانشجوي دکتري باشد به صورت سخنراني يا پوستر، و ضمن عرض پوزش، مقالات با دانشجويان ارشد يا دانش آموختگان ارشد منحصرا به صورت پوستر قابل پذيرش است.

فايل تك نمونه براي مقالات انگليسي

فايل پي دي اف نمونه براي مقالات انگليسي

فايل تك نمونه براي مقالات فارسي

فايل پي دي اف نمونه براي مقالات فارسي